Kinderdagverblijf Prutske

Kinderdagverblijf Prutske, deeluitmakend van vzw Fac Similiter, biedt dag- en avondopvang aan kinderen tussen 0 en 3 jaar.  Voor verder informatie neemt u contact op met één van onze medewerkers.

Aanvragen van kindcode

Inschrijven

Badge aanvragen

Hoe een kindcode aanvragen?

Covid-19

KDV Prutske zal vanaf 16 maart 2020 geopend blijven gedurende de hele periode van de Covid-19 crisis. Dit ook tijdens de weekends.

We passen strikte hygiënische maatregelen toe.

Kinderen die ziek zijn, blijven thuis. Personen (kinderen en volwassenen) die in contact kwamen met een (mogelijk) besmet persoon, maar geen symptomen vertonen, mogen naar de opvang komen.

Wij streven naar

Als kinderdagverblijf willen wij opvang bieden voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.  Wij streven voor kwaliteit, huiselijkheid en respect.  Dit uit zich in een kwaliteitsvolle dagopvang waar ieder kind de kans krijgt zichzelf te ontdekken.  Om deze ontplooiing te realiseren bieden wij professioneel personeel aan in een kindvriendelijk kader, waar oog is voor voldoende binnenspeelruimte en een avontuurlijke buitenspeelruimte.

Ons kinderdagverblijf is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.  Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt door permanente begeleiding en toezicht van Kind en Gezin.

Bekijk meer informatie over je kind Log in

Partner in opvoeding

Het kinderdagverblijf oefent zijn activiteit uit vanuit een christelijke visie op mens en samenleving.  Het toont respect voor de waardigheid en sociaal-culturele waarden van het gezin.  Het kinderdagverblijf wil als volwaardige partner in het opvoedingsproces nauw samenwerken met de ouders en hen met raad en daad bijstaan.