Jaarplanning 2022

 Maandag, 3 januari

Nieuwjaar

Maandag 11 april tem Paasmaandag 18 april 

Paasvakantie

Maandag, 2 mei

Vervangingsdag 1 mei 

Donderdag, 26 mei 

OLH Hemelvaart 

Vrijdag, 27 mei

Brugdag 

Maandag,6 juni

Pinkstermaandag 

Maandag 11 juli tem 29 juli 

Jaarlijkse vakantie 

Maandag, 15 augustus

OLV Hemelvaart

Maandag 31 oktober tem4 november 

Herfstverlof 

Vrijdag, 11 november 

Wapenstilstand 

Maandag, 26 december tem 31 december 

Kerstvakantie