Over ons

Ons kinderdagverblijf biedt kinderopvang in groep voor kinderen tot en met 3 jaar en organiseert preventieve en indien gewenst curatieve medische begeleiding voor de ingeschreven kinderen.

Onze dienstverlening

De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen. Ons kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk, uitnodigend klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.  Om dit te verwezenlijken werkt ons kinderdagverblijf volgens een opvoedkundig model. Dit op maat van de individuele noden en behoeften van elk kind.  Dit omschrijft wat de begeleiding beoogt en hoe het kinderdagverblijf deze opvoedkundige opdracht in de omgang met kinderen tracht waar te maken.

De vzw Fac Similiter is een overkoepelende organisatie van de werken van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven. Naast het kinderdagverblijf is zij actief in de rust- en verzorgingsinstellingen.

Samen met de ouders

Het kinderdagverblijf wil nauw samenwerken met de ouders.  Een afvaardiging van ouders, later oudercomité genoemd, wordt formeel en informeel geconsulteerd. Het dagelijks contact met ouders verstrekt alle informatie over de dienstverlening en het opvoedkundig model, en houdt hen op de hoogte van de vorderingen van hun kind.  Er is regelmatig overleg.  Het kinderdagverblijf organiseert jaarlijks een ouderavond.

De ouders geven het kinderdagverblijf alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind.