Badge aanvragen

Vraag hier een toegangsbadge aan.

    De badge wordt klaargelegd na overschrijving van het totaalbedrag (€12 per stuk) op rekeningsnummer BE58 4388 1526 2179 met vermelding van voornaam en familienaam.