Badge aanvragen

Vraag hier een toegangsbadge aan.

De badge wordt klaargelegd na overschrijving van het totaalbedrag (€7,50 per stuk) op rekeningsnummer BE58 4388 1526 2179 met vermelding van voornaam en familienaam.